Hlavní strana
  Provozní doba
  ON-LINE katalog
  Knihovní řád
  Ceník
  Osobní údaje
  Internet
  Historie
  Řekli o knihách
  Odkazy
  Archiv
  Kontakt
  Přihlášky
  Výroční zprávy
  Rozpočet


TOPlist
Kalendář kulturních akcí


 

Archiv 2009

 

Advent v Městské knihovně (prosinec 2009)

S blížícím se závěrem roku 2009 Městská knihovna jako každoročně připravila pásmo předvánočních posezení, kterých se kromě žáků prvního stupně obou českobrodských Základních škol a českobrodské Základní a Praktické školy zúčastnily i dvě třídy dětí ze ZŠ Poříčany. Úvodní ukázkou z vyprávění spisovatelky Martiny Drijverové o měsíci prosinci jsme chtěli děti naladit na tu správnou zimní adventní náladu, i když počasí venku tomu moc neodpovídalo.

Celý článek.

 

Zasněžená knihovna (listopad 2009)

Počátkem listopadu 2009 vyhlásila Městská knihovna výtvarnou akci Zasněžená knihovna pro čtenáře dětského oddělení. Děti si vybraly z několika druhů předtištěných sněhových vloček a vánočních hvězd, které potom mohly jakýmkoli výtvarným způsobem ztvárnit. Velmi nás potěšilo, že se zúčastnili i někteří dospělí čtenáři. Výstavka hotových uměleckých děl zdobila vstupní halu knihovny od prosince 2009 do konce února 2010. Celý článek.

 

Mraveniště v knihovně (říjen 2009)

V rámci Týdne knihoven v říjnu 2009 proběhlo v Městské knihovně pásmo literárních besed pod názvem Mraveniště v knihovně a jak už z názvu vypývá, bylo věnováno 110. vyročí narození spisovatele a ilustrátora Ondřeje Sekory. Uskutečnilo se celkem šestnáct pořadů pro žáky prvního stuoně obou českobrodských základních škol a také pro jednu třídu ZŠ Poříčany, která po zkušenosti s červnovým pasováním prvňáčků projevila zájem účastnit se i nadále našich akcí pro děti. Celý článek

 

Podzimní variace (září 2009)

Společná výstava s MKIC Český Brod v rámci Českobrodského posvícení, Městská knihovna se podílela na vytváření podzimních aranžmá z přírodních materiálů a jejich instalaci v podzemních prostorách budovy čp. 1. Celý článek

 

 

Pasování prvňáčků (červen 2009)

Pasování prvňáčků na malé čtenáře proběhlo v Městské knihovně v Českém Brodě poprvé v roce 2008, v rámci oslav 120. výročí založení knihovny. Akce měla velký úspěch i ohlas, zřejmě proto jsme začátkem června 2009 kromě čtyř tříd prvňáčků z obou českobrodských základních škol vítaly mezi čtenáře i žáčky 1. třídy ze ZŠ Poříčany. Během pěti téměř hodinových pořadů tak rozšířilo řady potencionálních přátel knih a budoucích uživatelů naší knihovny celkem 119 dětí. Celý článek

 

Královské brodění (květen 2009)

Již třetím rokem pořádá Město Český Brod v květnu, k výročí svého založení, celoměstskou slavnost ve středověkém duchu. Městská knihovna v roce 2009 fungovala jako jedno z šesti historických zastavení (dále kostel nejsvětější Trojice, historické českobrodské podzemí, zvonice a chrám sv. Gotharda, českobrodské historické hradby a Podlipanské muzeum), všichni zájemci obdrželi soutěžní kartu, do které na jednotlivých stanovištích za splněné úkoly dostávali razítka. Celý článek

 

Albatros přilétl do knihovny (duben 2009)

Městská knihovna připravila k 60. výročí založení nakladatelství Albatros v rámci pravidelných besed pro žáky prvního stupně obou českobrodských Základních škol a žáky českobrodské Základní a Praktické školy zábavný soutěžní program, zaměřený právě na hrdiny pohádkových knížek, které byly vydány v tomto nakladatelství. Celý článek

 

Květy, květiny, kytičky aneb Rozkvetlá knihovna (březen 2009)

Koncem února 2009 jsme vyhlásili pro čtenáře dětského oddělení naší knihovny a další zájemce výtvarnou soutěž Květy, květiny, kytičky aneb Rozkvetlá knihovna. Malí umělci měli podle své fantazie vytvořit jakoukoli výtvarnou technikou originální květinové dílo. Byli jsme mile překvapeni obrovským množstvím krásných výtvorů, které se nám sešly. Celý článek

 

>>> ZPĚT <<<

 

 

Čtenářské konto:Odkaz na stránky https://www.facebook.com/knihovnaceskybrod/

Odkaz na stránky www.celeceskoctedetem.cz

Odkaz na stránky www.kamaradkaknihovna.cz

Odkaz na stránky www.rostemesknihou.cz